Wat wij doen

Stichting Welkom op Weg ondersteunt overheidsinstellingen in hun maatschappelijke taken. Op dit moment zijn het voornamelijk gemeenten maar we hebben ook mogelijkheden voor andere maatschappelijke instellingen.

In feite helpt de stichting iedereen die zichzelf niet zo goed kan redden in de samenleving.

We helpen mensen bij het oplossen van maatschappelijke problemen, dat wil zeggen problemen in hun dagelijks leven of in hun werk.

Maatschappelijke begeleiding statushouders

De stichting begeleid statushouders die een woning toegewezen hebben gekregen in de gemeente Venray, Bergen lb. en Gennep bij het opbouwen van een nieuw bestaan. Wij helpen hen bij het aanvragen van een uitkering, aanmelden bij een school, het regelen van verschillende voorzieningen enzovoorts. Kortom, wij begeleiden bij alles wat komt kijken bij de start in onze samenleving.

Ondersteuning Schuldhulpverlening

De stichting ondersteunt burgers in de gemeente Bergen lb. bij een aanvraag voor Schuldhulpverlening

Als door de schuldhulpverlenende organisatie PLAN groep is vastgesteld dat de burger in aanmerking komt voor een aanvraag Schuldhulpverlening, roept de stichting WelkomOpWeg de burger op met als doel de aanvraag compleet te maken. Doordat het hebben van schulden meestal stress met zich meebrengt en dus ook impact heeft op de schuldenaar word de hulp afgestemd op de aanvrager. Indien gewenst ondersteunen wij de burger ook nog als de aanvraag om Schuldhulpverlening al in behandeling is genomen.

Spreekuur voor de burger

In de gemeente Bergen lb. is onze stichting verantwoordelijk voor het spreekuur op maandagmiddag van 15.00 tot 17.00 uur. Dit is een spreekuur voor de burgers van deze gemeente. De burger kan hier terecht voor korte vragen waarvoor zij hulp nodig hebben.

Inmiddels zijn wij op woensdagmiddag in de oneven weken van het jaar van 15.00 uur tot 17.00 uur gestart met een open inloop op ons kantoor aan de Merseloseweg 80 in Venray. Hier kunnen vragen worden gesteld maar men kan ook gewoon even binnenlopen voor een praatje of een kop koffie.

Participatieverklaring

Elke statushouder die zich na 01-10-2017 in Nederland heeft gevestigd moet de participatieverklaring tekenen. Via deze verklaring laten gemeenten statushouders kennis maken met de rechten en plichten en de fundamentele waarde van de Nederlandse samenleving door middel van bijeenkomsten. Het traject wordt afgesloten met het ondertekenen van een verklaring waarmee de statushouder verklaart de waarde en spelregels van de Nederlandse samenleving kennis te hebben genomen en deze te respecteren. Onze stichting voert deze bijeenkomsten uit voor de gemeente Venray, Bergen lb. en Peel en Maas. De stichting doet dit door de bijeenkomsten over de geplande thema's door iemand met dezelfde achtergrond en taal die de zogenoemde ''brug'' naar onze Nederlandse samenleving kan maken, te laten uitvoeren. Hierdoor ontstaat er een gemeenschappelijke basis met als doel over de thema's indien gewenst, nader in gesprek te gaan.

Buddyproject

In de gemeente Venray is in 2016 taalmaatjes traject van start gegaan voor statushouders die zich hebben gevestigd in de gemeente Venray. Dit project is ondergebracht bij de stichting. De stichting werft de maatjes en werkt hierin samen met de stichting Welkom in Venray en koppelt hen aan statushouders. Ook de intervisie voor de taalmaatjes wordt door onze stichting verzorgd.