Wendy Goossens-van den Buijs

Mij viel op dat je zelf als stagiaire inbreng kon hebben en je mening mocht geven tijdens vergaderingen. Er werd hier goed naar geluisterd en wat mee gedaan.