Stage statushouders

De stichting begeleidt statushouders die zich vestigen in de gemeenten Nieuw-Bergen, Venray en Gennep. Je gaat als stagiair statushouders ondersteunen.

Stage schuldhulpverlening

Als door de schuldhulpverlenende organisatie PLAN groep is vastgesteld dat de burger in aanmerking komt voor een aanvraag Schuldhulpverlening, roept de stichting WelkomOpWeg de burger op met als doel de aanvraag compleet te maken.