Stichting WelkomOpWeg

Stichting Welkom op Weg is in 2012 opgericht en inmiddels zijn wij gevestigd aan de Merseloseweg 80 in Venray. De initiatiefnemers voor het opstarten van de stichting zijn Tabitha Penninkhof en Ester van Heugten. Ester van Heugten heeft in 2014 is afgezwaaid als bestuurslid. Inmiddels is er naast Tabitha Penninkhof een stabiele basis aan medewerkers ontstaan binnen de stichting. Iedereen wordt ingezet op basis van zijn of haar eigen kwaliteit, kennis en ervaring.

Onze stichting werkt in opdracht van gemeenten en andere sociale instellingen. Ons takenpakket is afhankelijk van de opdrachtgever waarvoor we werkzaam zijn.

Belangrijke rol voor stagiairs

Binnen onze stichting is een belangrijke rol weggelegd voor zorgvuldig geselecteerde derdejaars en 2de jaars HBO stagiairs, die de eerste lijn vormen in onze dienstverlening. Dit past binnen de visie van onze stichting om mensen op weg te helpen.

Het is onze ervaring dat stagiairs, na een gedegen inwerkperiode, uitstekend in staat zijn (creatieve) oplossingen te bedenken voor de problemen die zij tegenkomen in het werkveld. Bovendien kunnen zij te allen tijde een beroep doen op zowel advies als ondersteuning van een professional.

Missie en visie

De stichting is opgericht met het doel stagiairs een maatschappelijk georiƫnteerde stageplek te bieden, zodat zij op hun beurt mensen ondersteunen bij het vinden van hun weg binnen onze samenleving. Op die manier helpt onze stichting op twee manieren mensen op weg. Vandaar de naam: Stichting WelkomOpWeg.

Iedereen, ongeacht wat zijn of haar achtergrond is, kan meedoen in onze maatschappij en kan van betekenis zijn in onze maatschappij.

Gelijkwaardigheid en zelfredzaamheid zijn daarom een belangrijk thema binnen onze stichting. Onze stichting biedt professionele hulpverlening waarbij gestuurd wordt op eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid. Soms ondersteunen wij iemand in het vinden van deze eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid maar soms zullen wij mensen ook aanspreken en sturen op hun eigen verantwoordelijkheid. Ook, of juist dit, is een onderdeel van het zelfredzaam maken van mensen. Kortom: wij zijn bij elk traject weer op zoek naar de juiste balans tussen afstand en nabijheid. Wij willen er voor iemand zijn maar het liefst zoveel mogelijk naast iemand staan met als doel: zelfredzaam worden in onze maatschappij en eigen kracht benutten.

Tabitha penninkhof

"Tabitha leunt op zeer ruime werkervaring bij en voor verschillende gemeenten, waar ze diverse functies vervulde. Van intakes bij sociale zaken tot (bijstand)maatschappelijk werker. Ook was ze als ambtenaar verantwoordelijk voor de taakstelling voor de huisvesting van asielzoekers/vergunninghouders.

Daarnaast is ze jarenlang als projectleider, trainer en/of coach betrokken bij verschillende maatjesprojecten en projecten waarbij mensen begeleid werden naar werk. Op dit moment begeleidt zij de projecten binnen onze stichting. Ook beleid zij de medewerkers die werkzaam zijn binnen de stichting en de statushouders die nieuw vestigen in de gemeente Venray."

Tabitha is bereikbaar op telefoonnummer 06-14114809 en e-mailadres welkom1@stichtingwelkomopweg.nl.

Mohammad Mohammad

"Mohammad Mohammad is afkomstig uit Syriƫ. Hij heeft daar de universitaire opleiding Public relations en business administration gevolgd. Hij is in Nederland gekomen als vluchteling waarna hij, naar aanleiding van het verkrijgen van zijn vergunning tot verblijf, in november 2015 is gevestigd in Venray. Mohammad had een duidelijk doel: binnen 1 jaar Nederlands leren en, daar waar mogelijk, kennis vergaren over en aansluiten bij de Nederlandse samenleving. En dit is hem gelukt.

Samen met hem is het plan en zijn de thema's rondom de participatieverklaring bijeenkomsten opgezet waarna hij deze, samen met Tabitha Penninkhof, is gaan uitvoeren. Hij kon immers vanuit zijn eigen ervaring van andere statushouders, vastellen wat belangrijk is om te weten over Nederland. Ook kan hij hierover in gesprek gaan met Arabisch sprekende deelnemers. Inmiddels Is hij ook het aanspreekpunt voor de Eritrese deelnemers. Hierin werkt hij samen met een Eritrees rolmodel.

Inmiddels heeft Mohammad ook statushouders begeleid. Mohammad heeft door zijn ervaring als statushouder in Nederland een duidelijke visie op zaken rondom begeleiding en het informeren van statushouders, waardoor hij een zeer waardevolle aanvulling voor onze stichting is.

Inmiddels is Mohammad gestart als zzp-er waardoor hij ook nog steeds inzetbaar is voor onze stichting.

Hanke Willems

"Hanke Willems is in 2015 begonnen als stagiaire maatschappelijk werker bij Stichting WelkomOpWeg. Daarna is zij in dienst geweest bij Stichting WelkomOpWeg. Inmiddels wordt zij door de stichting ingehuurd om haar opgedane kennis en ervaring binnen de stichting in het kader van haar afgeronde HBO opleiding te delen met de stagiaires die bij ons stage lopen."