Netwerkpartners

Vluchtelingen zorg Gennep

De Stichting Vluchtelingenzorg Gennep en omstreken zet zich in voor mensen in Gennep en omstreken die even een helpende hand kunnen gebruiken. Vooral in de huidige tijd zijn dat vaak vluchtelingen met een verblijfsstatus, maar ook andere bewoners van Gennep en omstreken kunnen contact met ons opnemen. De stichting helpt hen actief om de integratie, zelfstandigheid en zelfredzaamheid in de Nederlandse samenleving te bevorderen en hen te faciliteren op het vlak van materiële en praktische zaken.

INTOS

INTOS is een arbeids ontwikkelbedrijf van de regio Noord-Limburg en bestaat uit een samenwerkingsverband tussen de gemeente Gennep en de gemeente Mook & Middelaar.

Wij zetten ons in voor mensen die, om wat voor reden dan ook, in het reguliere arbeidsproces moeilijk aan de slag komen. Wij leiden al onze mensen intern of extern op en bieden ze net die opstap welke nodig is om weer in het arbeidsritme te komen en aan de slag te kunnen in een passende werkomgeving.

Kusters

Kusters scholing & training biedt al ruim zeventien jaar taal- en inburgeringscursussen aan in Venray en omstreken. We werken in een klein team met goede en leuke docenten. We hebben aparte groepen voor alfabetisering, inburgering en Staatsexamen NT2 Programma I & II. Voor iedereen hebben we een passende cursus of zijn of haar eigen niveau.

Met Welkom op Weg werken we al lang samen. Omdat ook Welkom op Weg een kleinschalige organisatie is, zijn de lijnen kort en is er snel een oplossing voor problemen.

Nederlands de baas

De school voor integratie en Nederlands voor anderstaligen die zichzelf onderscheidt van andere instituten door haar kleine groepen, leren op eigen niveau en tempo, direct toepassen van het geleerde in de praktijk, een Arabisch sprekende taalassistent en laptops, die zowel binnen als buiten de les gebruikt kunnen worden. 

Een nieuw leven opbouwen in een vreemd land is niet niks. Je hebt veel achtergelaten. Vrienden, familie, alles om je heen waar je zo gewend aan was. Een ander klimaat, ander eten, andere gewoonten, een andere taal. De beste manier om een nieuw land te leren kennen is via de mensen. De taal staat hierin centraal en helpt je een vliegende start te maken in dit nieuwe hoofdstuk van je leven! 

“Nederlands de Baas” biedt je volledige cursuspakketten aan om je voor te bereiden op je inburgeringsexamen of je staatsexamen. We hebben flexibele cursussen voor Staatsexamen II tot speciale alfabetiseringstrajecten. 

Maar het is meer dan alleen de taal leren. Het is een introductie in de Nederlandse cultuur en samenleving. De lessen blijven niet beperkt tot binnen de lokaalmuren. We ervaren de taal in de praktijk, in echte situaties. Een taal en een cultuur zijn niet te leren vanuit boeken. Daar zijn we van overtuigd! 

HUMANITAS NOORD-LIMBURG 

Humanitas Noord-Limburg komt op voor een samenleving waarin mensen actief vorm geven aan hun eigen leven en verantwoordelijkheid nemen voor het samenleven met elkaar. Deze uitgangspunten vertaalt Humanitas Noord-Limburg in diensten van-mens-tot-mens op de gebieden van welzijn, wonen en zorg. De dienstverlening is veelal kleinschalig (maatjescontacten, huisbezoek), persoonlijk (van-mens-tot-mens) en wordt lokaal georganiseerd. Humanitas Noord-Limburg, werkt op vele terreinen samen met partner organisaties, zowel vrijwilligersorganisaties als professionele organisaties.  

Thema’s waarbinnen Humanitas Noord-Limburg actief is
Opvoeden, Opgroeien, Eenzaamheid, Detentie, Thuisadministratie en Rouw en Verlies 

Activiteiten die door Humanitas worden uitgevoerd in de Gemeente Bergen 

  • Thuisadministratie 
  • Maatjes project GGZ 
  • BOR (Begeleide Omgangsregeling bij vecht-scheidingen)HUMANITAS 

Gilde Bergen

Wat is Gilde Bergen? 
Gilde Bergen brengt vrijwilligers, die graag hun kennis en kunde willen delen, in contact met anderen die daar behoefte aan hebben. Het is  plaats waar men elkaar kan vinden. De organisatie heeft een coördinerende functie: ze registreert vraag en aanbod en zoekt de mogelijke koppels die elkaar kunnen helpen. Daarnaast initieert ze projecten met als doel de sociale integratie te bevorderen. De stichting is een erkend algemeen nut beogende instelling (ANBI), dat wil zeggen ze behartigt in principe het belang van iedereen. Verder is ze aangesloten bij Gilde Nederland, het landelijke overkoepelende orgaan van gilden in Nederland om door samenwerking meer te bereiken. 

Voor wie? 
Particulieren, non-profitorganisaties, beginnende ondernemers, en als laatste maar niet de onbelangrijkste: de vrijwilligers. Zij kunnen allemaal gebruik maken van onze diensten. Moeten we als stichting kiezen, dan leggen we onze prioriteiten bij hen die het sociaal of maatschappelijk harder nodig hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan jongeren, ouderen, armen, anderstaligen, etc. De primaire doelgroep zijn alle inwoners van de gemeente Bergen. Daarnaast zijn we er ook voor de mensen uit de omstreken, vooral als een soortgelijke organisatie aldaar ontbreekt.  

Welke diensten? 
In principe kan dat van alles zijn, het moet echter wel gaan om ontwikkeling van kennis of kunde. Er moet natuurlijk ook een passende vrijwilliger  beschikbaar of te vinden zijn. De stichting werkt als bemiddelaar. We doen dat door middel van vraag en aanbod te registreren. Daarnaast promoten we op project basis bepaalde thema's. . De vrijwilligers voeren in principe geen klussen uit, maar helpen wel om kennis en vaardigheid over te brengen om het zelf te doen. Zij kunnen adviseren op allerlei gebied, kunnen eventueel lezingen geven , begeleiden,  en laten anderen profiteren van hun jarenlange ervaring in beroep of hobby. Ook ontwikkelen de vrijwilligers zelf nieuwe kennis en kunde die vrij gebruikt mag worden volgens het "open-source" principe. 

Omdat de stichting nog vrij jong is richten we ons op dit moment met name op anderstaligen in de gemeente Bergen. Naast het project ‘Taalmaatjes’ is de ‘PAIVA’ groep opgericht, waar samen met anderstaligen gewerkt wordt aan een betere integratie d.m.v. het organiseren van verschillende activiteiten. 

Wat kost het? 
Adviezen en begeleiding zijn gratis. De stichting maakt geen winst. De bestuursleden zijn zelf ook vrijwilligers in dienst van de stichting. De stichting draait op giften en subsidies.